Subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural, per l’any 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que va tenir lloc el 18 d’abril de 2023 va atorgar a l’ajuntament de Porqueres la quantitat de 111.443,74 € en concepte de subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de l’any 2023 que es desglossa de la següent manera:

Despeses corrents: 91.467,65 €

Despeses culturals: 16.414,35€

Actuacions en camins municipals: 1.400 €

Accés a la informació: 2.434,74 €

 TOTAL SUBVENCIÓ: 111.443,74 €