Subvenció Fons de cooperació Extraordinari any 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió ordinària de data 9 de maig  ha concedir a l’Ajuntament de Porqueres una subvenció del Fons de cooperació econòmic de caràcter excepcional per import de 35.096,24 €.

Anteriorment la mateixa  Junta de Govern de la Diputació havia concedit una subvenció del Fons de cooperació ordinari per import total de  111.443,74€ per cobrir despeses diverses, culturals, en camins i accés a la informació