L’AJUNTAMENT DE PORQUERES APROVA LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS PER A L’ANY 2024

En el Ple extraordinari del dia 9 d’octubre s’ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals que seran d’aplicació per a l’any 2024 i següents.

El canvi més destacat ha estat la creació d’una nova taxa d’escombraries de 40 € pels solars sense edificar, situats en sòl urbà consolidat, per la generació de restes vegetals i brutícia a la via pública. A més d’un augment de la quota tributària de la taxa domiciliària, que passa dels 130 € de quota mínima actual pels habitatges i de 135 € pels habitatges de disseminat a una quota tributària mínima de 145 € pels habitatges i de 155 € pels habitatges de disseminat.

Aquest increment de la taxa d’escombraries és a causa que el cost del servei de recollida i tractament de residus s’ha incrementat. D’altra banda, la nova llei de residus obliga que la taxa d’escombraries ha de cobrir el 100% del cost, evitant així finançament municipal als serveis.

En relació a la bonificació de l’IBI per a la instal·lació solar fotovoltaica s’ha proposat una nova redacció per aclarir quins subjectes passius podran gaudir de la bonificació. Es  defineix que qui podrà gaudir de la bonificació seran aquells que faci com a màxim cinc anys que hagin instal·lat les plaques solars i compleixin els requisits legals establerts. 

Finalment, s’incrementen els preus de la taxa del servei de Centre de Dia per a la gent gran, per adequar-los a l’increment dels costos, i s’afegeix una nova taxa per a l’adquisició i reparació dels nous models de bústia de recollida de correspondència del municipi.

En conclusió, es tracta d’unes pujades per adaptar els ingressos municipals a l’augment de la despesa prevista a al municipi.