Documents i projectes en fase d’exposició pública

En aquest apartat trobareu els documents i projectes en fase d’exposició pública:


X2020000505 PROJECTE EXECUTIU D’OBERTURA I MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ, DE LES PARCEL-LES I INTERIORS I ZONES VERDES DE PORQUERES

 • Exposició pública aprovació definitiva
 • PROJECTE I PLÀNOLS
  Atès el pes del Projecte i els plànols us donem el Codi Segur de Verificació perquè us el descarregueu aquí
  Codi Segur de Verificació projecte: b604a927-7cf0-4357-b8fb-39ea1095fd9a
  Codi Segur de Verificació plànols estat actual: b066795b-4bd9-45e0-ac87-c8676b1cfd09
  Codi Segur de Verificació plànols PINU tractaments: e4fccfa6-e252-4d0c-9291-ed2b06b66bb2

X2021000857 PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA NORD CARRER SANT ANDREU DES DEL CARRER JOAN ESTANY FINS CARRER MIGDIA

 • Exposició al públic aprovació definitiva projecte
 • Projecte
  • Copia el codi segur de verificació del projecte aquí
   • CSV projecte: 295688b8-2935-43d5-9b06-a5c726669f89

X2021000510 PROJECTE ACTUALITZAT DE CIRCUIT DE COTXES DE RADIOCONTROL

 • Exposició al públic aprovació inicial Projecte
  • Copia el codi segur de verificació del projecte aquí
   • CSV projecte: 1b6ed22a-7fcd-460a-8ccd-83f92331a569

X2022000689 PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DE SERVEIS DE LA ZONA ESPORTIVA

 • Exposició al públic aprovació definitiva Projecte
  • Copia el codi segur de verificació del projecte aquí
   • CSV projecte: 07964fe1-ea9d-46ac-8710-1b2bcc36a150
   • CSV Annex: 5350c60f-c452-4e17-a10f-f62a0ed18b1d

X2022000959 PROJECTE EXECUTIU DE LA INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA A LA COBERTA DE LA PISTA ESPORTIVA DE L’ESCOLA L’ENTORN DE PORQUERES – MARÇ 2024

 • Exposició al públic aprovació definitivament Projecte
  • Copia el codi segur de verificació del projecte aquí
   • CSV projecte març 2024: 1218a66d-6dd7-4bdd-8a85-cc7277e189e3

X2023000279 PROJECTE “DE ACERA-BICI EN LAS CALLES SANT ANDREU Y LÍMITS, DESDE LA CALLE JOAN ESTANY HASTA LA CALLE PERE CALDERS” 

 • Exposició al públic aprovació definitiva Projecte
  • Copia el codi segur de verificació del projecte aquí
   • CSV projecte: e5317673-3a6c-4a23-b375-aef3c9b37b35

X2023000671 REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE PORQUERES


X2023000856 MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES PER L’ANY 2024


X2023000885 MEMÒRIA VALORADA DE REPARACIÓ PUNTUAL DE VORERES DE DIFERENTS CARRERS DEL MUNICIPI DE PORQUERES

 • Exposició al públic aprovació definitiva memòria
  • Copia el codi segur de verificació del memòria aquí
   • CSV memòria: 81b8a68a-5051-4da7-9494-d47ad20ae7bd

X2023000913 PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ D’UN CARRER A LA PUJADA DE MIÀNIGUES

 • Exposició al públic aprovació definitiva del projecte
 • Copia el codi segur de verificació del projecte aquí
  • CSV projecte: f3aee527-2d48-4459-9390-61afaf20871c

X2023001088  PROJECTE EXECUTIU PER LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS DEL LABORATORI DE CRIA DE NÀIADES DE L’ESTANY DE BANYOLES

Exposició al públic aprovació inicial Projecte

  • Copia el codi segur de verificació del projecte aquí
   • CSV projecte: 7d1eb046-d302-4b02-9b4d-37d508343e6c

X2023000081 MEMÒRIA VALORADA DE PAVIMENTACIÓ DEL CARRER ÀNGEL GUIMERÀ DEL MUNICIPI DE PORQUERES

Exposició al públic aprovació definitiva Memòria 

 • Copia el codi segur de verificació del memòria aquí
  • CSV Memòria: b256acb8-afff-408f-a251-8a21dee5ff79

X2024000077 MEMÒRIA TÈCNICA DE REPARACIÓ DE LES COBERTES DE L’ESCOLA EL FRIGOLET MUNICIPI DE PORQUERES

Exposició al públic aprovació definitiva Memòria 

 • Copia el codi segur de verificació del memòria aquí
  • CSV Memòria: 5b5f9979-ba5c-42db-87e8-99a563a97ce9

X2023001129 PROJECTE  D’ARRANJAMENT DELS PAVIMENTS DEL SECTOR DE CAL GERMÀ DEL MUNICIPI DE PORQUERES

Exposició al públic aprovació inicial Projecte 

 • Copia el codi segur de verificació del memòria aquí
  • CSV Projecte: 4892de17-66e8-4aa3-8098-be3cf0e52b67

X2023000803 PROJECTE  DE MARQUESINA DE LES GRADES DEL CAMP DE FUTBOL DE PORQUERES A LA ZONA ESPORTIVA DE MIÀNIGUES

Exposició al públic aprovació inicial Projecte 

 • Copia el codi segur de verificació del memòria aquí
  • CSV Projecte: a4e92c6a-b2c9-4625-893f-d39af2090517

X2023000803 PLA DIRECTOR DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DE PORQUERES

Exposició al públic aprovació inicial Pla Director

 • Copia el codi segur de verificació del Pla Director aquí
  • CSV Pla Director: 881c3c28-c2a2-4f87-80cc-7009e8eb10ff

També podeu consultar el planejament i gestió en tràmit de l’àrea d’urbanisme en aquest apartat