Documents i projectes en fase d’exposició pública

En aquest apartat trobareu els documents i projectes en fase d’exposició pública:


X2020000505 PROJECTE EXECUTIU D’OBERTURA I MANTENIMENT DE LES FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ, DE LES PARCEL-LES I INTERIORS I ZONES VERDES DE PORQUERES

 • Exposició pública aprovació definitiva
 • PROJECTE I PLÀNOLS
  Atès el pes del Projecte i els plànols us donem el Codi Segur de Verificació perquè us el descarregueu aquí
  Codi Segur de Verificació projecte: b604a927-7cf0-4357-b8fb-39ea1095fd9a
  Codi Segur de Verificació plànols estat actual: b066795b-4bd9-45e0-ac87-c8676b1cfd09
  Codi Segur de Verificació plànols PINU tractaments: e4fccfa6-e252-4d0c-9291-ed2b06b66bb2

X2020000185 PROJECTE ESTABILITZACIÓ TALÚS VIAL PRINCIPAL URBANITZACIÓ PUIG SURÍS

 • Exposició al públic aprovació definitiva
 • Projecte complementari talús Puig Surís
  • Copia el codi segur de verificació del projecte a aquí:
   • CSV: f015c165-ed19-4d9d-8fd2-a7dc261f3dfd

X2021000857 PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE LA VORERA NORD CARRER SANT ANDREU DES DEL CARRER JOAN ESTANY FINS CARRER MIGDIA

 • Exposició al públic aprovació definitiva projecte
 • Projecte
  • Copia el codi segur de verificació del projecte aquí
   • CSV projecte: 295688b8-2935-43d5-9b06-a5c726669f89

X2022000312 PROJECTE DE REFORÇ DE PAVIMENTACIÓ D’UNS CARRERS DEL MUNICIPI: CARRERS PIRINEUS, DOCTOR FLEMING, AMDEU VIVES, ENRIC GRANADOS I PUJADA DE MIÀNIGUES

 • Exposició al públic aprovació definitiva projecte
 • Projecte
  • Copia el codi segur de verificació del projecte  aquí
   • CSV projecte: 46f867a2-09ed-449e-bafd-bac7e481bc45

X2019000567 MEMÒRIA VALORADA DE L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE CAN GELADA

 • Exposició al públic aprovació definitiva memòria 
 • Memòria Valorada
  • Copia el codi segur de verificació del projecte  aquí
   • CSV memòria: 93827da1-f21c-4ce5-9b02-a641fb93c05e

X2021000522 MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DEL CENTRE DE DIA

X2022000948 PRESSUPOST MUNICIPAL ANY 2023


X2022000514 PROJECTE DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA PUJADA DE MIÀNIGUES

 • Exposició al públic aprovació definitiva Projecte
  • Copia el codi segur de verificació del projecte aquí
   • CSV projecte: 517c8dae-59db-4a10-9ff6-fba08d8139e8

X2021000510 PROJECTE ACTUALITZAT DE CIRCUIT DE COTXES DE RADIOCONTROL

 • Exposició al públic aprovació inicial Projecte
  • Copia el codi segur de verificació del projecte aquí
   • CSV projecte: 1b6ed22a-7fcd-460a-8ccd-83f92331a569

X2022000689 PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DE SERVEIS DE LA ZONA ESPORTIVA

 • Exposició al públic aprovació inicial Projecte
  • Copia el codi segur de verificació del projecte aquí
   • CSV projecte: 07964fe1-ea9d-46ac-8710-1b2bcc36a150
   • CSV Annex: 5350c60f-c452-4e17-a10f-f62a0ed18b1d