La Diputació atorga una subvenció per la renovació de l’enllumenat públic

El municipi de Porqueres disposa d’una xarxa d’enllumenat públic de més de 1700 punts de llum que il·luminen els carrers. Hi ha sectors on l’enllumenat públic continua sent el mateix des del primer dia que es va instal·lar, per la qual cosa, i per ordre de prioritat d’antiguitat i deficiències, es van substituint, millorant en alguns casos la il·luminació i escollint lluminàries més eficients, de menys potència i disminuir el consum energètic. Enguany, s’han substituït 25 lluminàries viàries convencionals del carrer Ramon Avellana per tecnologia led, de l’empresa IGNIA LIGHT. El cost de l’actuació ha estat de 15.570 €. La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció de 3.301,71.-€ per la realització d’aquesta instal.lació.

Us recordem que per incidències, averies de l’enllumenat públic podeu trucar les 24 h a l’empresa encarregada del manteniment: RIEMAR PROJECTES I INSTAL·LACIONS, SL, al 606710395.