Reasfaltatge dels carrers Pilar Moret i Mallorca

resfaltatge_mallorca                 resfaltatge_pilar moret

El passat 23 d’agost es van asfaltar de nou aquest dos carrers que tenien el ferm amb mal estat. Les obres han estat realitzades per l’empresa AMSA i han tingut un cost de 10.392 €. Anualment,  l’àrea de serveis realitza una planificació dels carrers que calen asfaltar, per tal d’anar-los mantenint en condicions, tot valorant l’estat en què es troben, trànsit rodat, freqüentació, etc.