Ple extraordinari dimecres 30 de novembre de 2022

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària extraordinària pel proper dimecres 30 de novembre de 2022, a les 20.00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Proposta d’acord d’aprovació del pressupost municipal de l’any 2023.

2.- Donar compte de l’execució pressupostaria 2n trimestre.

3.- Proposta d’acord d’aprovació inicial del projecte d’enllumenat de la Pujada de Miànigues.