Ple extraordinari dilluns 24 d’abril de 2023

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària extraordinària pel proper dilluns 24 d’abril de 2023, a les 20.00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Donar compte informe morositat 2022.

2.- Donar compte informe factures 2022.

3.- Donar compte de l’informe del compte 413.

4.- Donar compte de l’informe del resum anual del control intern.

5.- Donar compte del PMP 1r trimestre 2023.

6.- Donar compte de l’execució pressupostaria del 1r trimestre 2023.

7.- Proposta d’acord d’aprovació de la 5a. modificació del pressupost municipal de 2023.

8.- Proposta d’acord de resolució del contracte d’obres de reurbanització del sector PAU-11 Puig Suris 1.

9.- Proposta d’acord d’aprovació provisional de la modificació puntual núm. 9 del POUM, PMU 04 Prat Dallas (abril 2023).

10.- Proposta d’acord d’aprovació inicial del projecte “acera-bici en las calles Sant Andreu y Límits desde la calle Joan Estany hasta la calle Pere Calders.

11.- Proposta d’acord d’aprovació definitiva del projecte d’ampliació de l’edifici de serveis de la zona esportiva.

12.- Proposta d’acord de sol·licitud d’encomana de gestió assistència tècnica servei de confecció de nòmines i assessorament laboral.

13.- Proposta d’acord d’aprovació del codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals.