L’Ajuntament de Porqueres inici el procés dels pressupostos participatius

La setmana vinent, es donarà el tret de sortida als primers pressupostos participatius del municipi de Porqueres. La primera sessió informativa i participativa tindrà lloc el dijous 4 d’abril a les 19.30 h al Centre Cívic de Porqueres, i servirà per explicar les fases del procés, el calendari d’execució, els àmbits d’actuació i les eines i canals per participar activament. Tota la informació estarà disponible al web www.porqueres.cat i la plataforma participa.porqueres.cat.

A partir del 8 al 28 d’abril la ciutadania podrà presentar les seves propostes per via telemàtica a través del web del procés participa.porqueres.cat, o bé presencial amb la butlleta física del díptic distribuït casa per casa i que s’haurà de dipositar a les urnes que es trobaran als següents punts: Ajuntament, pavelló, centre cívic, biblioteca, escoles Entorn i Frigolet, llar d’infants Trapelles i els diferents bucs de bústies dels disseminats Casellas Davall, Usall, Cal Germà, Els Tenyers i Puig Surís).

Les propostes podran ser presentades per qualsevol persona individual o en grup com, per exemple entitats o empreses, grup d’amistats, familiars, vinculades a Porqueres. Les propostes que es poden presentar han de complir una sèrie de requisits establerts al procés, però en cap cas poden superar la quantitat de 50.000 €.

Els requisits establerts per a les propostes són, que han de ser d’interès públic, que no tinguin un cost extra de manteniment, que no suposin la contractació de personal i que no creïn o generin dependències, ni comprometin despesa futura. Les propostes d’inversió poden ser per exemple la construcció d’equipaments de dimensions reduïdes, reforma, rehabilitació, millora o dotació tecnològica d’equipaments de titularitat municipal ja existent, així com millora d’espais i infraestructures públiques, com ara, voreres i vials, enllumenat, senyalització viària, parcs, jardins o clavegueram del municipi. El període de presentació de propostes serà de tres setmanes, i finalitzarà el 28 d’abril de 2024.

Les propostes presentades seran valorades tècnicament. Una comissió tècnica comprovarà l’acompliment dels criteris fixats a les bases i la viabilitat tècnica de les propostes aportades. Les inversions han de ser de competència municipal, tècnicament viables i pressupostàriament assumibles. Les propostes d’inversió que siguin informades favorablement passaran a la fase de votació final, que tindrà lloc entre octubre i novembre a través de la plataforma participa.porqueres.cat