Pressupost municipal any 2023

L’Ajuntament de Porqueres aprova el pressupost per a l’any 2023 per un import de 4.285.000 euros

L’Ajuntament de Porqueres va aprovar inicialment, el 30 de novembre, en sessió extraordinària, el pressupost per a l’any 2023 per un import de 4.285.000 €, dels quals 291.200 € aniran destinats a inversions.

Enguany els pressupostos municipals fan un esforç, malgrat la inflació, per poder mantenir el nivell del serveis públics i activitats al municipi. És per aquest motiu que els pressupostos troben l’equilibri en l’augment de la despesa ordinària i una minoració de la inversió. Que les obres del PUOSC s’hagin executat durant el 2022 així com altres d’importants com la renovació de la gespa del camp de futbol fan més evident aquest fet.

En aquest sentit, pel que fa a despesa ordinària cal destacar:

  • Increment de 127.100 € per al subministrament elèctric, amb la qual cosa s’arribarà als 298.000 € de despesa.
  • Augment fins als 200.000 € a la delegació del Puig per a la jardineria i via pública. En aquesta delegació també s’hi inclou la neteja d’embornals i l’escombradora.
  • Continuïtat de les subvencions a entitats del municipi donada la importància de mantenir l’activitat en un moment d’incertesa.
  • Adhesió de l’Ajuntament com a membre de ple dret al Consorci de les Vies Verdes.
  • Nou conveni de gestió de gossos i gats per millorar la gestió dels abandonats així com de les colònies de gats.

Les inversions a destacar que es duran a terme l’any 2023 seran, entre altres, l’enllumenat de la pujada de Miànigues, les adequacions a equipaments com Can Carreras, la compra de tendals i l’adequació del pati de la llar d’infants, el canvi de finestres de l’escola l’Entorn, la instal·lació de càmeres per a la carretera de circumval·lació de l’estany i la instal·lació de la grada per al camp de futbol.

Per a l’any 2022 es preveu la formalització d’una nova operació de crèdit per import de 233.000 € per finançar les inversions previstes i es manté la no subjecció a les regles de despesa i d’estabilitat pressupostària durant l’any 2023 per part de l’Estat.

A l’espera dels fons Next Generation i d’actuacions en matèria de transició energètica

Aquesta és una primera versió del que seran els pressupostos municipals per al 2023, ja que l’Ajuntament està a l’espera de la resolució de diverses convocatòries de subvenció per a la instal·lació de plaques solars i altres mesures de contenció de la despesa pública. En aquest sentit, es preveu fer modificacions importants tant en funció de la resolució d’aquests finançaments com de la liquidació del pressupost 2022

Aquí pots consultar el pressupost municipal de l’any 2023