Pressupost municipal any 2024

L’Ajuntament de Porqueres aprova el pressupost per a l’any 2024 per un import de 5.720.000 €

L’Ajuntament de Porqueres va aprovar inicialment, el dia 27 de novembre, en sessió extraordinària, el pressupost per a l’any 2024 per un import de 5.720.000 €, dels quals 1.580.185,7 € aniran destinats a inversions.

Enguany és un pressupost amb un fort protagonisme en inversions ja que suposen un 27,62% del total del pressupost. Dins aquestes inversions hi ha 3 obres amb un import de 610.733,33€ amb subvencions pendents de resoldre. En aquest sentit les inversions més importants són:

 • Les obres del carril bici del carrer Sant Andreu fins al carrer Límits amb subvenció demanada a la “Fundación de los Ferrocarriles” 353.670,64 €
 • Les cobertes de la llar d’infants i la grada del camp de futbol amb subvenció demanada a la Generalitat 157.000 € i 100.000 € respectivament.
 • Les plaques solars de la coberta de l’escola l’Entorn 150.000 €
 • Inversió en vies públiques des d’asfaltatge a reg asfàltic 210.000 €
 • L’adquisició dels terrenys al sector PAU 6 del Nord darrere guitarres Camps 225.000 €
 • Inversió amb material de l’àrea de festes: escenari, taules i cadires 45.000 €
 • Inversió a la brigada municipal: a destacar, elevador elèctric 25.000 €
 • Equipaments esportius: a destacar, enllumenat camp de futbol 50.000 €
 • Inversions vàries a escoles 48.000 €

A tall de resum, el total de les inversions és de 1.580.185 €. Dels quals 549.649 € són subvencions; 565.000 €, de préstec i 465.535 €, de fons propis.

També s’ha dotat una partida de contingències de 55.000 € per a possibles emergències.

Pel que fa a despesa ordinària és un pressupost continuista amb la línia de l’equip de govern on cal destacar:

 • Manteniment vies públiques 60.000 €.
 • Franges antiincendis, manteniment d’embornals, escombradora i zones verdes a través del centre el Puig 203.479,2 €.
 • Manteniment de les subvencions a entitats.
 • Consolidació del finançament de la Festa Major.

Com sempre aquesta és una primera versió del que seran els pressupostos municipals per al 2024. En aquest sentit es preveu fer modificacions importants quan hi hagi la liquidació del pressupost 2023.

Aquí pots consultar el pressupost municipal de l’any 2024