Subvenció a l’Ajuntament de Porqueres per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva i de l’esport

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 21 de juny de 2022, va atorgar una subvenció per import de 2.302,00 € a l’Ajuntament de Porqueres per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva i de l’esport.

Aquesta subvenció s’ha destinat al servei de manteniment dels equipaments esportius municipals com són el pavelló, les pistes de petanca, la zona esportiva, entre altres.