Bonificació IVTM per vehicle elèctric o bimodal

Descripció

Gaudiran d’una bonificació del 75 per 100 de la quota els següents vehicles:

a) els vehicles elèctrics i bimodals.
b) els vehicles que utilitzin com a carburant biogàs, gas natural, gas comprimit, metà, metanol, hidrogen i derivats d’olis vegetals.

Qui ho pot demanar?
Titular del vehicle que tributa a Porqueres.

Quan?
Durant tot l’any. Amb efectes per l’any següent.

Temps de tramitació
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.

Documentació necessària

DNI propietari
Fitxa tècnica del vehicle
Permís de circulació del vehicle

Preu
Gratuït.

Canals de tramitació
Per Internet: cal que empleneu la instància genèrica i adjunteu la documentació necessària
Presencialment: a les oficines municipals amb la següent instància