Utilització local social

Descripció
És el lloguer del local social, s’ha de deixar en el mateix estat que s’ha trobat.

Qui ho pot demanar?
Majors d’edat i empadronats a Porqueres.

Quan?
Durant tot l’any.

Temps de tramitació
La instància es presenta com a màxim 3 mesos abans i com a mínim 15 dies abans de la utilització del local social. Aquesta instància només és de sol.licitud i en el termini màxim de 15 dies rebreu resposta de la vostra petició.

Documentació necessària
DNI de la persona que sol.licita el local social.

Preu
Lloguer: 100.-€  Fiança: 200.-€

Canals de tramitació
Per Internet: cal que empleneu la instància genèrica
Presencialment: a les oficines municipals amb la següent instància

Normes d’ús del local social