Targeta aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

Descripció
Es la obtenció de la targeta d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

Qui ho pot demanar?
Les persones que tenen la mobilitat reduïda

Quan?
Durant tot l’any.

Temps de tramitació
La instància es presenta a l’Ajuntament i en 15 dies es tramitarà .

Documentació

2 fotografies mida carnet

Carnet de conduir si volen la modalitat de conductor

Document original de la Generalitat amb el grau de disminució

Certificat d’empadronament de Porqueres

La instància omplerta.

DNI

Canals de tramitació

Presencialment: a les oficines municipals amb la següent instància.