Inscripció animal de companyia

Descripció

La persona propietària d’un animal de companyia l’ha de censar a l’ajuntament on resideix habitualment l’animal, des dels 3 mesos des de que neix l’animal o 30 dies des de la data d’adquisició. Així com també comunicar qualsevol modificació de les dades (canvi de residència, pèrdua, mort de l’animal, etc.).

Qui ho pot demanar?
La persona propietària d’un animal de companyia (gossos, gats i fures) que resideixi habitualment a Porqueres.

Quan?
Durant tot l’any.

Temps de tramitació
La instància es presenta a l’Ajuntament a través de la seu electrònica o presencialment i en 30 dies es tramitarà.

Documentació necessària

Preu
Gratuït.

Canals de tramitació
Internet: Presentant una instància genèrica i enviant sol·licitud i resta de documentació, com a documents adjunts a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Porqueres.
Presencialment: a les oficines municipals.