Ple ordinari dimarts 13 de desembre de 2022

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dimecres 13 de desembre de 2022, a les 20.00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació actes anteriors: Ordinària 10/10/2022; Extraordinària 30/11/2022.

2.- donar compte dels decrets d’alcaldia 2022DECR000816 al 2022DECR000970.

3.- Proposta d’acord d’aprovació inicial del projecte actualitzat del circuit de cotxes de radiocontrol.

4.- Proposta d’acord de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions 2022- 10-Omissió subministrament elèctrics setembre-octubre.

5.- Proposta d’acord de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions 2022- 11-omissió servei consergeria minideixalleria del 1 al 25 de setembre.

6.- Donar compte de l’execució pressupostaria 3r trimestre any 2022.

7.- Donar compte PMP 3r trimestre any 2022.

8.- Donar compte de l’informe anual control financer any 2023.

9.- Fora de l’ordre del dia.

10.- Precs i preguntes.