Ple ordinari dilluns 6 de febrer de 2023

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dilluns 6 de febrer de 2023, a les 20.00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació actes anteriors: Ordinària 13/12/2022; Extraordinària 23/01/2023; Extraordinària i Urgent 26/01/2023.

2.- Donar compte dels decrets d’alcaldia 2022DECR000971 al 2022DECR001086 i del 2023DECR000001 al 2023DECR000091.

3.- Proposta d’acord aprovació inicial de la modificació del POUM núm.9 pmu-04 Prat Dallas.

4.- Proposta d’acord d’aprovació inicial del projecte d’ampliació de l’edifici de serveis de la zona esportiva.

5.- Proposta d’acord d’aprovació de la primera addenda del segon conveni de col·laboració per a les obres d’ampliació de la xarxa de vies verdes.

6.- Proposta d’acord de sol·licitud d’encomana de gestió de l’assistència tècnica de les llicències d’activitats.

7.- Donar compte del PMP 4r trimestre 2022.

8.- Donar compte execució trimestral 4r trimestre.

9.- Donar compte de l’informe de morositat i deute viu.

10.- Fora de l’ordre del dia.

11.- Precs i preguntes.