Ple extraordinari i urgent dijous 26 de gener de 2023

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària extraordinària i urgent pel proper dijous 26 de gener de 2023, a les 20.00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents:

ORDRE DEL DIA 

1.- Ratificació de la convocatòria urgent.

2.- Proposta d’acord de rectificació de l’error material de l’acord de denegació de sol·licitud de revisió extraordinària de preus de data 26 de setembre de 2022.

3.- Proposta d’acord de tramesa de l’expedient i de suspensió dels terminis per resolució de l’expedient.