Obres de pavimentació de les voreres a la rotonda d’accés al sector Industrial del Terri

La Junta de Govern Local celebrada el dia 10/12/2015 va adjudicar el contracte menor de les obres de pavimentació de les voreres a la rotonda d’accés al sector industrial del Terri.

L’objecte de l’actuació és la pavimentació de la vorera sud del carrer Sant Andreu, en el tram de la rotonda. Es vol donar continuïtat a la vorera des del carrer Límits fins a l’extrem sud-est del municipi.

Amb el mateix objectiu de millora de la mobilitat peatonal en aquest carrer, també s’ha previst la construcció d’un pas per a vianants a l’alçada de la intersecció amb el carrer Xaloc.

El pressupost d’execució per contracte és de 39.029,63 (IVA inclòs) i el preu d’adjudicació de 33.275,00 €.

Obres de pavimentació de les voreres a la rotonda d’accés al sector Industrial del Terri

La Junta de Govern Local celebrada el dia 10/12/2015 va adjudicar el contracte menor de les obres de pavimentació de les voreres a la rotonda d’accés al sector industrial del Terri.

L’objecte de l’actuació és la pavimentació de la vorera sud del carrer Sant Andreu, en el tram de la rotonda. Es vol donar continuïtat a la vorera des del carrer Límits fins a l’extrem sud-est del municipi.

Amb el mateix objectiu de millora de la mobilitat peatonal en aquest carrer, també s’ha previst la construcció d’un pas per a vianants a l’alçada de la intersecció amb el carrer Xaloc.

El pressupost d’execució per contracte és de 39.029,63 (IVA inclòs) i el preu d’adjudicació de 33.275,00 €.