Millores a la pujada de Miànigues

L’agost passat van finalitzar les obres d’adequació de l’enllumenat públic de la pujada de Miànigues, amb un cost total de 62.557 €. Les obres han consistit en substituir l’enllumenat existent per un de més eficient i més integrat en el paisatge, atès que el veïnat es troba en sòl no urbanitzable. També s’ha soterrat el  cablejat aeri, eliminant els pals de fusta, i posteriorment s’ha asfaltat i pintat el camí.