Pressupost municipal any 2022

L’Ajuntament de Porqueres aprova el pressupost per a l’any 2022 per un import de 4.200.000 €

En sessió ordinària d’1 de desembre de 2021, s’ha aprovat inicialment el pressupost per a l’any 2022

L’Ajuntament de Porqueres va aprovar inicialment, l’1 de desembre, en sessió ordinària, el pressupost per a l’any 2022 per un import de 4.200.000 €, dels quals 433.700 € aniran destinats a inversions.

Les inversions a destacar que es duran a terme l’any 2022 seran, entre altres, la construcció de la pista d’atletisme, la substitució de la bomba salina de la piscina, la pavimentació dels revols de Can Gelada, la inversió en asfaltatge de vàries vies públiques i en enllumenat públic i la compra d’armaris de fusta destinats al porta a porta.

Per aquest any 2022 es preu la formalització d’una nova operació de crèdit per import de 270.000 per finançar les inversions previstes i es manté la no subjecció a les regles de despesa i d’estabilitat pressupostària durant l’any 2022 per part de l’Estat, donada la situació d’excepcionalitat causada per la COVID-19.

Es continua donant un fort suport a les entitats del municipi, la qual cosa també es tradueix en un compromís amb l’organització d’activitats culturals com la VII edició de Rere el Teló, el projecte socioeducatiu La Pedrera, el Club de Lectura, la Festa Major, la Fira d’Hivern i els esports al carrer, entre d’altres

Aquí pots consultar el pressupost municipal de l’any 2022