La necessitat de mantenir les parcel·les netes

Com tots sabeu, és obligació del titular de la parcel·la, immoble, terreny, instal·lacions, etc. mantenir-les en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, restant prohibit l’acumulació de residus, runes i herbes i arbustos en estat d’abandonament, que pugin afavorir la propagació del foc o atemptar contra la salubritat o la imatge i estètica del municipi. D’aquesta manera s’evita també problemes de plagues sigui de rosegadors, insectes, o altres animals indesitjables, que sovint provoca moltes molèsties als veïns que hi viuen al voltant, sobretot durant en els mesos de maig a octubre. En aquest sentit, s’agraeix a aquells que tenen cura de les seves propietats però, per altre, aprofitem per requerir a aquells que no ho fan,  i els informem que el municipi de Porqueres disposa d’una ordenança reguladora de l’obligació de mantenir les finques netes sempre, és a dir, durant tot l’any, però amb més intensitat els mesos d’estiu, cas contrari, podran ser sancionats per l’ajuntament.