Ple ordinari dilluns 10 d’octubre de 2022

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dilluns 10 d’octubre de 2022, a les 20.00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents: ORDRE DEL DIA 1.- Aprovació actes anteriors: Ordinària 25/07/2022; Extraordinària 26/09/2022. 2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del 2022DECR000606 al 2022DECR000815. 3.- Proposta d’acord de modificació de […]

Concurs Oposició d’una plaça de personal laboral, grup C2 auxiliar administratiu/va i constitució d’una borsa de treball per proveir futures vacants temporals

ANUNCI sobre la convocatòria i l’aprovació de les bases reguladores que regiran el procés selectiu per cobrir una plaça d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Porqueres, de la plantilla personal laboral, que figura l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2021 i la constitució d’una borsa de treball per proveir futures vacants temporals. Per Decret d’Alcaldia número 2022DECR000749 […]

Bonificació IBI família nombrosa any 2023

Continua obert fins el 31 de desembre el període per sol·licitar la bonificació sobre l’impost sobre bens immobles (IBI) per a famílies nombroses per l’any 2023. Les condicions per poder sol·licitar la bonificació són: Tenir la condició de titulars de família nombrosa en el moment de la meritació de l’impost Tenir uns ingressos de l’any […]

NOMÉS AL CÍVIC!

Un curs més et portem una programació de tallers anuals que només trobaràs al Cívic! Els tallers més originals i divertits amb una programació, aquest any sí, per a tota la família amb la incorporació dels tallers per a joves i els tallers familiars! L’activitat formativa principal del Cívic són els tallers anuals, pensats perquè […]

Subvenció Fons de cooperació Extraordinari

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió ordinària de data 5 de juliol ha concedir a l’Ajuntament de Porqueres una subvenció del Fons de cooperació econòmic de caràcter excepcional per import de 35.096,24 €. Anteriorment la mateixa  Junta de Govern de la Diputació havia concedit una subvenció del Fons de cooperació […]

Subvenció a l’Ajuntament de Porqueres per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva i de l’esport

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 21 de juny de 2022, va atorgar una subvenció per import de 2.302,00 € a l’Ajuntament de Porqueres per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat fisicoesportiva i de l’esport. Aquesta subvenció s’ha destinat al servei de manteniment […]

Concurs Oposició d’una plaça de funcionàri/a de carrera, grup C1 administratiu/va i constitució d’una borsa de treball per proveir futures vacants temporals

ANUNCI sobre la convocatòria i l’aprovació de les bases reguladores que regiran el procés selectiu per cobrir una plaça de funcionari/a carrera, grup C1 administratiu/va de l’Ajuntament de Porqueres que figura a l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2021 i la constitució d’una borsa de treball per proveir futures vacants temporals. Per Decret d’Alcaldia número 2022DECR000573 […]

1 2 3 4 5 29