Ple extraordinari dilluns 23 de gener de 2023

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària extraordinària pel proper dilluns 23 de gener de 2023, a les 20.00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents: ORDRE DEL DIA: 1.- Proposta d’acord de l’adhesió al Pacte d’Alcaldies pel clima i l’energia sostenible. 2.- Proposta d’acord d’aprovació del Pla d’Acció per a l’Energia […]

Porqueres recapta 2.663,70 € per la Marató de TV3

El passat cap de setmana del 17 i 18 de desembre de 2022, es van organitzar un total de 7 activitats a Porqueres, per recaptar fons per la Marató de TV3, que enguany anava dedicada a la salut cardiovascular.  Algunes de les activitats s’havien organitzat durant la setmana i el diumenge 18 de desembre van […]

Concurs de mèrits d’una plaça de funcionari/a, auxiliar tècnic/a de la biblioteca, funcions de Director/a, grup C1

ANUNCI sobre la convocatòria i l’aprovació de les bases reguladores que regiran el procés selectiu mitjançant concurs de mèrits, per cobrir una plaça de funcionari/a auxiliar tècnic/a de biblioteca, en funcions de director/a, grup C1, de la plantilla de personal d’aquest ajuntament, inclosa en l’Oferta Pública d’Estabilització d’Ocupació per l’any 2022. Per Decret d’Alcaldia número […]

Concurs Oposició d’una plaça de personal laboral, auxiliar tècnic/a de la biblioteca, grup C1

ANUNCI sobre la convocatòria i l’aprovació de les bases reguladores que regiran el procés selectiu per cobrir una plaça en règim laboral fix d’auxiliar tècnic/a de biblioteca, assimilable al grup C1, de la plantilla de personal d’aquest ajuntament, inclosa en l’Oferta Pública d’Estabilització d’Ocupació per l’any 2022. Per Decret d’Alcaldia número 2022DECR000987 de data 12 […]

Concurs Oposició d’una plaça de personal laboral, auxiliar administratiu/va, grup C2

ANUNCI sobre la convocatòria i l’aprovació de les bases reguladores que regiran el procés selectiu per cobrir un lloc de treball fix d’auxiliar administratiu/va, assimilable al grup C2, de la plantilla de personal d’aquest ajuntament, inclosa en l’Oferta Pública d’Estabilització d’Ocupació per l’any 2022, i constitució  d’una borsa de treball per proveir futures vacants temporals. […]

Ple ordinari dimarts 13 de desembre de 2022

Us comunico que l’Ajuntament de Porqueres ha convocat sessió plenària ordinària pel proper dimecres 13 de desembre de 2022, a les 20.00h,  amb l’objecte de tractar els assumptes següents: ORDRE DEL DIA 1.- Aprovació actes anteriors: Ordinària 10/10/2022; Extraordinària 30/11/2022. 2.- donar compte dels decrets d’alcaldia 2022DECR000816 al 2022DECR000970. 3.- Proposta d’acord d’aprovació inicial del […]

Concurs Oposició d’una plaça de personal laboral, oficial 2ona de la brigada d’obres municipal, grup C2

ANUNCI sobre la convocatòria i l’aprovació de les bases reguladores que regiran el procés selectiu per cobrir un lloc de treball d’oficial 2ona de la brigada d’obres municipal de l’Ajuntament de Porqueres, de la plantilla personal laboral, que figura l’oferta pública d’ocupació ordinària de 2022 i la constitució d’una borsa de treball per proveir futures […]

1 2 3 4 5 30