PAES

paes

L’Ajuntament en Ple, en data 12.12.2012, va aprovar l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per una Energia Sostenible Local.

El consistori fa un pas endavant, i en data 3.2.2021, el Ple aprova l’adhesió al Pacte de les Alcaldies per al Clima i l’Energia Sostenible.

Amb aquest nou pacte, els ajuntaments assumeixen el compromís voluntari de millorar l’eficiència energètica i utilitzar fonts d’energia renovable en els seus territoris. Actualment el compromís consisteix en reduir un 40% les emissions de CO2 abans del 2030 i augmentar la resiliència del territori al canvi climàtic.

Per tal d’assolir aquest objectiu tan ambiciós, l’Ajuntament ha d’elaborar el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia en un termini màxim de dos anys. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió d’Energia de la Unió Europea i inclourà un inventari base d’emissions i una avaluació de les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines.

Les accions se centraran, principalment, a millorar l’eficiència energètica dels edificis públics, l’enllumenat públic, la producció d’energia renovable al municipi, com també en actuacions concretes per disminuir el consum de combustibles associats al transport.

Així mateix, també caldrà tenir en compte l’àmbit domèstic. És aquí on la ciutadania haurà de tenir un paper molt important, tant en el canvi d’hàbits com en les petites accions que poden millorar l’eficiència energètica de la seva llar.

Des del 2005, l’ajuntament ha tingut present el canvi climàtic i per això, ha anat realitzant actuacions amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2 procedents de l’activitat pública i privada, algunes han estat:

  • Campanyes d’educació ambiental a la ciutadania i a les escoles.
  • Pla director de bus interurbà.
  • Producció d’energies renovables: instal·lacions de plaques fotovoltaiques en equipaments.
  • Substitució de calderes per unes de més eficients, o de biomassa, en equipaments.
  • Substitució d’equips de l’enllumenat públic per uns de més eficients i tecnologia LED.
  • Construcció de nous carrils bici per fomentar la mobilitat sostenible.
  • Redacció d’auditories en equipaments i aplicació d’actuacions per reduir els consums energètics, instal·lació de detectors de presencia, substitució lluminàries, etc.