PAESC

paes

L’Ajuntament en Ple, en data 12.12.2012, va aprovar l’adhesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per una Energia Sostenible Local.

El consistori fa un pas endavant, i en data 3.2.2021, el Ple aprova l’adhesió al Pacte de les Alcaldies per al Clima i l’Energia Sostenible.

Continuem avançant, i el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del 23 de gener de 2023, va aprovar adherir-se al Pacte d’Alcaldies pel Clima i

l’Energia sostenible i fa seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2030 i adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en un 55% per a 2030,

així com a esdevenir climàticament neutre en emissions al 2050 i més resilient a l’impacte del canvi climàtic mitjançant a la creació de plans d’acció.

Per tal d’assolir aquest objectiu tan ambiciós, l’Ajuntament en el mateix Ple  ha aprovat el Pla d’acció per a l’Energia Sostenible i el Clima de la unitat de paisatge de l’Estany de Banyoles.  L’abast del document respon a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió d’Energia de la Unió Europea i inclourà un inventari base d’emissions i una avaluació de les vulnerabilitats i riscos al canvi climàtic. Per la realització d’aquestes tasques ha comptat amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines.

El Pla consta de 20 accions supramunicipals i de 84 accions municipals en concret per al municipi de Porqueres. Del

total d’ accions, entre les supramunicipals i les municipals de Porqueres, 61 són de mitigació, 41 d’adaptació i 2 de pobresa energètica.

Atès que les emissions de Porqueres al 2005 son de 22.607,39 tCO2 es proposen 104 accions que han de permetre la reducció de 17.763,97 tCO2, la qual cosa suposa una

reducció de més del 55 % d’emissions respecte el 2005. La implementació de les 104 accions suposarà una reducció de consum energètic de 54.118,70 MWh i una producció

energètica renovable de 11.766,98 MWh.

Les accions se centraran, principalment, a millorar l’eficiència energètica dels edificis públics, l’enllumenat públic, la producció d’energia renovable al municipi, com també en actuacions concretes per disminuir el consum de combustibles associats al transport.

Així mateix, també cal tenir en compte l’àmbit domèstic. És aquí on la ciutadania ha de tenir un paper molt important, tant en el canvi d’hàbits com en les petites accions que poden millorar l’eficiència energètica de la seva llar.

Des del 2005, l’ajuntament ha tingut present el canvi climàtic i per això, ha anat realitzant actuacions amb l’objectiu de reduir les emissions de CO2 procedents de l’activitat pública i privada, algunes han estat:

  • Campanyes d’educació ambiental a la ciutadania i a les escoles.
  • Pla director de bus interurbà.
  • Producció d’energies renovables: instal·lacions de plaques fotovoltaiques en les escoles.
  • Substitució de calderes per unes de més eficients, o de biomassa, en equipaments.
  • Substitució d’equips de l’enllumenat públic per uns de més eficients i tecnologia LED.
  • Construcció de nous carrils bici per fomentar la mobilitat sostenible.
  • Redacció d’auditories en equipaments i aplicació d’actuacions per reduir els consums energètics, instal·lació de detectors de presencia, substitució lluminàries, etc.

Properes actuacions:

Substitució d’unes 600 lluminàries existents per tecnologia LED de l’enllumenat públic.

Aprovació del projecte executiu per a la instal·lació de fotovoltaiques sobre la pista coberta de l’escola l’Entorn per ús compartit dels diferents equipaments municipals.