Educació

 • Llar d'infants Trapelles

  C/Escoles de Miànigues, 40 17834- PorqueresTelèfon: 972 574 904

  Adreça electrònica: llardinfants@porqueres.cat

  Directora: Irene Camps Juanmiquel

  Codi centre: 17007831

   

  Calendari escolar curs 2023-2024 

  Pla general anual curs 2022-2023

  Informació i normativa curs 2022-2023

  Ordenança municipal 

  Reglament Règim Intern de la llar d’infants Els Trapelles

  Projecte Educatiu Llar d’infants Trapelles

   

 • PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA LLAR D'INFANTS TRAPELLES - CURS 2023-2024

  PREINSCRIPCIÓ   CURS 2023-2024

  A partir del 8 de maig i fins el 19 del mateix mes es podrà fer la preinscripció pel proper curs de la manera que us expliquem a continuació.

  • Preinscripció telemàtica: El tràmit  s’ha de realitzar per la seu electrònica de l’Ajuntament de Porqueres a través de la instància genèrica, adjuntant la documentació necessària que s’especifica a continuació. (Cal certificat digital o idcat mòbil).
  • Preinscripció presencial: Al registre d’entrada de les oficies de l’Ajuntament de Porqueres en l’horari següent: Dilluns de 8 a 18 h i de dimarts a divendres de 8 a 15 h.

  Documents que cal presentar (tant de manera presencial com telemàtica):

  • Sol·licitud de preinscripció degudament omplerta i signada.
  • Fotocòpia del llibre de família (plana de l’alumne).
  • Fotocòpia del DNI del pare, la mare o tutors/res legals.
  • Fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat equivalent.
  • Fotocòpia de la tarja individual de la Seguretat Social (de l’infant).
  • El domicili que s’al·lega ha de coincidir amb el DNI, es comprovarà en el padró municipal. Si s’al·lega el lloc de treball, cal portar  documentació que l’acrediti.

  Només si s’al·leguen les següents circumstàncies, cal portar:

  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa.
  • Fotocòpia de document que acrediti que el pare, la mare o tutoria legal és beneficiari/ària de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
  • Fotocòpia del certificat de discapacitat de l’alumne/a, pare, mare, tutor/a o germans (igual o superior a un 33%).
  • Acreditació de part múltiple (Llibre de família).
  • Infant en acolliment familiar.
  • Acreditació de víctima de violència de gènere.

  Una mica d’informació:

  La Llar d’Infants Municipal Trapelles és  un centre de primer cicle d’Educació Infantil, que és la primera etapa del sistema educatiu.

  L’Equip Educatiu de la Llar d’Infants Trapelles vetlla pel benestar de l’infant dins un àmbit acollidor i familiar. La nostra escola és un espai de relació entre infants i adults, on es desenvolupen totes les capacitats i potencialitats dels infants a través de la vida quotidiana, de tots els moments del dia.

  Proporcionem espais i materials pensats per aquest desenvolupament. El joc lliure és una part fonamental i bàsica per tal que l’infant faci els seus aprenentatges, al seu ritme. A partir d’aquesta oferta de materials i espais, els nens i les nenes tenen mil oportunitats i un ventall infinit de possibilitats per a descobrir, crear, experimentar i conèixer, sempre acompanyats per nosaltres.

  • Horari escolar:

  • Quotes: L’escola és gratuïta pels infants d’I-2. Només hauran d’abonar, si cal, el servei extra del matí, el menjador i el mes de juliol (la gratuïtat inclou el curs escolar, de setembre a juny).

  Ofertes de places escolars curs 2023-2024

  Calendari del procés de preinscripcions i matricula

  Preinscripció 2023-2024. Llistes definitives

  El procés de MATRICULACIÓ serà presencial a la llar d’infants, la direcció es posarà en contacte amb les famílies.

  Documentació:

   

 • Escola l'Entorn

  escola_entorn

  C/ Montseny, 15 17834 – Porqueres Tel: 972  57 40 17 Fax: 972 57 40 17

  Adreça electrònica:: b7002791@xtec.cat

  Centre de caràcter públic Director: Màrius Nadal i Fiol

  Codi centre: 17002791

  Web escola l’Entorn

  L’Escola l’Entorn és escola Verda

  L’escola l’Entorn va rebre, el dia 3 de desembre del 2009, el distintiu d’Escola verda. Aquest fet va estar possible després de tres anys treballant en un projecte d’innovació de Medi Ambient que involucra a mestres, alumnes, pares i Ajuntament.

  L’acte de lliurement del distintiu es va celebrar a l’Auditori Palau de Congressos de Barcelona i hi va assistir un mestre, dos alumnes, la cap d’estudis i l’alcalde del municipi. La placa la va lliurar, en aquell moment Conseller d’Educació, el Sr. Ernest Maragall i el Conseller de Medi Ambient i Habitatge Sr. Francesc Baltasar.

  escola_verda_entorn

 • Escola El Frigolet

  escola_frigolet

  Paratge Frigoler, s/n 17834 Porqueres

  Telèfon: 972 57 46 29

  Adreça electrònica: b7002818@xtec.cat |

  Web escola Figolet

  Centre de caràcter públic Directora: Eva Peral

  Codi centre: 17002818